>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ <<


นายเสริม ฤดีใจ
นายก อ.บ.ต แม่เจดีย์ใหม่

 

  • Link 1
  • Link 2
  • Link 3
  • Link 3
  • Link 3
วัดพระธาตุแม่เจดีย์นั้นได้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 1583  ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการบูชา ของประชาชนใน อำเภอเวียงป่าเป้า   ในปี พ.ศ. 2531  เป็นต้นมา  พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์  ได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ณ  สถานที่แห่งนี้และได้พัฒนาพื้นที่และทำการ บูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุแม่เจดีย์และองค์พระธาตุเจ้าครูบาศรีวิชัย   ให้มีสภาพคงเดิม และได้สร้างศาสนาสถานต่างๆ เช่น วิหาร ศาสนาเอนกประสงค์เช่น กุฏิ เป็นต้น ทำให้เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก ไปแพร่หลายในอำเภอเวียงป่าเป้า
จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านโป่งน้ำร้อน  เดิมที่บริเวณนี้เป็นป่าดงดิบ  เมื่อก่อนเรียกว่าโป่งดินที่มีสัตว์ต่าง ๆ ลงมากินดินโป่ง  ซึ่งอดีตบริเวณนี้ยังไม่มีหมู่บ้านและบริเวณบ่อน้ำร้อนนี้ยังเป็นทางผ่านของคนค้าขายระหว่างจังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่ โดยอาศัย ม้า วัว ต่างๆ เดินทางไปตามไหล่เขาดังกล่าวตลอดเวลา   และใช้เป็นจุดพักแรมได้ด้วย เพราะเป็นพื้นที่ราบ ทำเลสะดวก จนผู้คนใช้เส้นทางนี้บ่อยขึ้น  จนกลายเป็นหมู่บ้านและได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนปัจจุบัน ปัจจุบันบ่อน้ำร้อนธรรมชาติตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 ต.แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ระหว่างหลัก กม.64 - 65 ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติสามบ่อแต่ละบ่อกว้างประมาณ 3 เมตรมีอุณหภูมิประมาณ 98 องศา สามารถต้มไข่สุกได้ภายในเวลา 3 นาที มีห้องอาบน้ำแร่ และลำธารแช่เท้าบริการให้กับนักท่องเที่ยวของเอกชนที่ต่อจากน้ำพุร้อนไปยังห้องอาบ
อุทยานแห่งชาติขุนแจเป็นป่ารอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย  -   เชียงใหม่ มีดอยลังกาหลวงสูงถึง 2,030 เมตร นับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเชียงรายและสูงเป็นอันดับที่ 5  ของไทยอุทยานแห่งชาติขุนแจเป็นแหล่งดูนกอีกแห่งหนึ่งโดยเฉพาะนกบนที่สูงด้านหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนแจมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร หากต้องการพิชิตยอดดอยลังกาหลวงสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ที่ทำการฯ การเดินทางใช้เวลา 4 วันจากยอดดอยสามารถมองเห็นขุนเขาและผืนป่าของอุทยานแห่งชาติขุนแจ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  และอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินขึ้นดอยมด ซึ่งมีความสูง 1,700 เมตร ใช้เวลา 3 วัน จากยอดดอยสามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ทางทิศตะวันตกและตัวเมืองเชียงรายทางทิศตะวันออก
วังมัจฉาเป็นห้วยที่อยู่บริเวณวัดพระธาตุแม่เจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาพระครู ไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ ได้สร้างศาสนสถานต่างๆ เช่น วิหาร ศาสนาเอนกประสงค์เช่น กุฏิ เป็นต้น ส่วนบริเวณ รอบๆ วัดพระธาตุแม่เจดีย์มี วังมัจฉา (อ่างเก็บน้ำห้วยย่าคำมา) อยู่บริเวณรอบวัดและได้มีการปรับปรุงสถานที่ ให้เป็น แหล่ง ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์พันธุ์ปลา ทำให้เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยว ชอบมาพักผ่อนเป็นที่รู้จัก ไปแพร่หลายในอำเภอเวียงป่าเป้า