วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีการศึกษา อาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ”


นายเสริม ฤดีใจ
นายก อบต. แม่เจดีย์ใหม่

 

 • กีฬานางแก้วเกมส์ ครั้งที่ 20
 • งานของดีอำเภอเวียงป่าเป้า
 • จัดทำฝ่ายแม่น้ำลาว
 • งานบวชป่าแม่โถ
 • เปิดศูนย์เตือนภัยพิบัติระดับหมู่บ้าน
 • มอบผ้าห่มช่วยภัยหนาว
 • รดน้ำต้นไม้ถนนสายดอกไม้
 • ลอยกระทง

 • [ 31 ก.ค. 2562 ]  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

 • [ 22 ก.ค. 2562 ]  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

 • [ 10 ก.ค. 2562 ]  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

 • More...

 • [ 08 พ.ย. 2561 ]  โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

 • [ 26 ต.ค. 2561 ]  โครงการทำแนวกันไฟ

 • [ 03 ต.ค. 2561 ]  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 • More...

 • [ 05 ส.ค. 2562 ]  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาชื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซีฯ

 • [ 22 ก.ค. 2562 ]  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซีฯ

 • [ 28 มิ.ย. 2562 ]  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 • More...

 • [ 14 พ.ย. 2561 ]  เชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามาตอบแบบสอบถามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ(ITAS)

 • [ 19 มิ.ย. 2560 ]  อำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
 •  
  วัดพระธาตุแม่เจดีย์
  วัดพระธาตุแม่เจดีย์นั้นได้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 1583  ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการบูชา ของประชาชนใน อำเภอเวียงป่าเป้า   ในปี พ.ศ. 2531  เป็นต้นมา  พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์  ได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ณ  สถานที่แห่งนี้และได้พัฒนาพื้นที่และทำการ บูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุแม่เจดีย์และองค์พระธาตุเจ้าครูบาศรีวิชัย   ให้มีสภาพคงเดิม และได้สร้างศาสนาสถานต่างๆ เช่น วิหาร ศาสนาเอนกประสงค์เช่น กุฏิ เป็นต้น ทำให้เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก ไปแพร่หลายในอำเภอเวียงป่าเป้า
  บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ
  จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านโป่งน้ำร้อน  เดิมที่บริเวณนี้เป็นป่าดงดิบ  เมื่อก่อนเรียกว่าโป่งดินที่มีสัตว์ต่าง ๆ ลงมากินดินโป่ง  ซึ่งอดีตบริเวณนี้ยังไม่มีหมู่บ้านและบริเวณบ่อน้ำร้อนนี้ยังเป็นทางผ่านของคนค้าขายระหว่างจังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่ โดยอาศัย ม้า วัว ต่างๆ เดินทางไปตามไหล่เขาดังกล่าวตลอดเวลา   และใช้เป็นจุดพักแรมได้ด้วย เพราะเป็นพื้นที่ราบ ทำเลสะดวก จนผู้คนใช้เส้นทางนี้บ่อยขึ้น  จนกลายเป็นหมู่บ้านและได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนปัจจุบัน ปัจจุบันบ่อน้ำร้อนธรรมชาติตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 ต.แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ระหว่างหลัก กม.64 - 65 ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติสามบ่อแต่ละบ่อกว้างประมาณ 3 เมตรมีอุณหภูมิประมาณ 98 องศา สามารถต้มไข่สุกได้ภายในเวลา 3 นาที มีห้องอาบน้ำแร่ และลำธารแช่เท้าบริการให้กับนักท่องเที่ยวของเอกชนที่ต่อจากน้ำพุร้อนไปยังห้องอาบ
  อุทยานแห่งชาติขุนแจ
  อุทยานแห่งชาติขุนแจเป็นป่ารอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย  -   เชียงใหม่ มีดอยลังกาหลวงสูงถึง 2,030 เมตร นับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเชียงรายและสูงเป็นอันดับที่ 5  ของไทยอุทยานแห่งชาติขุนแจเป็นแหล่งดูนกอีกแห่งหนึ่งโดยเฉพาะนกบนที่สูงด้านหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนแจมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร หากต้องการพิชิตยอดดอยลังกาหลวงสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ที่ทำการฯ การเดินทางใช้เวลา 4 วันจากยอดดอยสามารถมองเห็นขุนเขาและผืนป่าของอุทยานแห่งชาติขุนแจ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  และอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินขึ้นดอยมด ซึ่งมีความสูง 1,700 เมตร ใช้เวลา 3 วัน จากยอดดอยสามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ทางทิศตะวันตกและตัวเมืองเชียงรายทางทิศตะวันออก
  วังมัจฉา
  วังมัจฉาเป็นห้วยที่อยู่บริเวณวัดพระธาตุแม่เจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาพระครู ไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ ได้สร้างศาสนสถานต่างๆ เช่น วิหาร ศาสนาเอนกประสงค์เช่น กุฏิ เป็นต้น ส่วนบริเวณ รอบๆ วัดพระธาตุแม่เจดีย์มี วังมัจฉา (อ่างเก็บน้ำห้วยย่าคำมา) อยู่บริเวณรอบวัดและได้มีการปรับปรุงสถานที่ ให้เป็น แหล่ง ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์พันธุ์ปลา ทำให้เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยว ชอบมาพักผ่อนเป็นที่รู้จัก ไปแพร่หลายในอำเภอเวียงป่าเป้า