Copyright © 20014-2015 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ http://maejadeemai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 100 หมู่ 1 ต. แม่เจดีย์ใหม่ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 57260
โทรศัพท์ 053-679085 โทรสาร 053-679095
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย มิคคอมพิวเตอร์(บ้านไอที)