+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย บ้านห้วยคุณพระ หมู่ที่ 12


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย บ้านห้วยคุณพระ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายต่อไป

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา