+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค


สามารถเข้าไปที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhy42vA0oR0JzO6Pa6h0Yvz5eeGrDD5kXmjNpPdPubMx0Avw/viewform หรือ

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา