+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนประชาชนในตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนประชาชนในตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนประชาคมหมู่บ้าน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ผู้แทนประชาคม ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา