+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารการจัดชื้อจัดจ้าง

ร่างวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding) หมู่ 3 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่


โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 105-0014 บ้านแม่เจดีย์ ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่เอกสารที่เกี่ยวข้อง Download.

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา