+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา