>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ <<


นายเสริม ฤดีใจ
นายก อ.บ.ต แม่เจดีย์ใหม่

 

  • Link 1
  • Link 2
  • Link 3
  • Link 3
  • Link 3

>> อำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
19 มิ.ย. 2560 15:00:29

อำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ