>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ <<


นายเสริม ฤดีใจ
นายก อ.บ.ต แม่เจดีย์ใหม่

 

  • Link 1
  • Link 2
  • Link 3
  • Link 3
  • Link 3

>> ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ปบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านร้องฯ
25 ก.ย. 2561 10:24:32

-
Detail File : Download