>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ <<


นายเสริม ฤดีใจ
นายก อ.บ.ต แม่เจดีย์ใหม่

 

  • Link 1
  • Link 2
  • Link 3
  • Link 3
  • Link 3

>> โครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน
03 ต.ค. 2561 10:41:13

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีวิทยากรคือ คุณมนัชญา มรรอนันตโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลแม่ลาวเป็นผู้บรรยาย โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมอย่างหนาแน่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่