>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ <<


นายเสริม ฤดีใจ
นายก อ.บ.ต แม่เจดีย์ใหม่

 

  • Link 1
  • Link 2
  • Link 3
  • Link 3
  • Link 3

>> โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
03 ต.ค. 2561 10:46:35

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้จัดกิจกรรมดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ซึ่งมีวิทยากรคือ นายสักพงศ์ พิชญ์ชานน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายสาขาเวียงป่าเป้า เป็นผู้บรรยาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่