>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ <<


นายเสริม ฤดีใจ
นายก อ.บ.ต แม่เจดีย์ใหม่

 

  • Link 1
  • Link 2
  • Link 3
  • Link 3
  • Link 3

>> โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
08 พ.ย. 2561 14:03:48

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ นำโดยนายเสริม ฤดีใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ซึ่งมีวิทยากรคือ นายธีราวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายเป็นผู้บรรยาย โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ส่วนในกิจกรรมช่วงบ่ายผู้เข้ารับการอบรมได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และปลูกต้นไม้ ณ วัดปางไคร้ หมู่ 9 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย