>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ <<


นายเสริม ฤดีใจ
นายก อ.บ.ต แม่เจดีย์ใหม่

 

  • Link 1
  • Link 2
  • Link 3
  • Link 3
  • Link 3

>> เชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามาตอบแบบสอบถามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ(ITAS)
14 พ.ย. 2561 09:28:03

สามารถเข้ามาตอบแบบสอบถามตาม qr code ข้างบน หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/8f9x23