>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ <<


นายเสริม ฤดีใจ
นายก อ.บ.ต แม่เจดีย์ใหม่

 

  • Link 1
  • Link 2
  • Link 3
  • Link 3
  • Link 3

>> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขุดลอกสระน้ำบ้านโป่งป่าตอง
19 มี.ค. 2562 14:23:31


งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานขุดลอกสระน้ำบ้านโป่งป่าตอง หมู่ที่ 14 บ้านโป่งป่าตอง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร
Detail File : Download