>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ <<


นายเสริม ฤดีใจ
นายก อ.บ.ต แม่เจดีย์ใหม่

 

  • Link 1
  • Link 2
  • Link 3
  • Link 3
  • Link 3

>> ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4)
28 มิ.ย. 2562 13:35:28


-
Detail File : Download