+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสารต่างๆ
สินค้า

สินค้า

ผลิตภัณฑ์และสิงค้าในชุมชน
สถานที่ท้องเทียว

สถานที่ท้องเทียว

สถานที่ท้องเทียวที่น่าสนใจ
facebook

Facebook

เฟซบุ๊กหลัก อบต.
ร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ติดต่อ

ติดต่อ

สถานที่ และ ข้อมูลการติดต่อ
ประกาศ จาก อบต.แม่เจดีย์ใหม่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Download. อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมต่างๆ

NO GIFT POLICY

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นหน่วยงาน NO GIFT POLICY เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร งดรับ งดให้ของขวัญ และของกำนัลในทุกโอกาส ร่วมส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และบริเวณใกล้เคียง

สินค้าท้องถิ่น

สินค้าท้องถิ่น ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และบริเวณใกล้เคียง อบต.แม่เจดีย์ใหม่


ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา