+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดพระธาตุแม่เจดีย์

วัดพระธาตุแม่เจดีย์นั้นได้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 1583 ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการบูชา ของประชาชนใน อำเภอเวียงป่าเป้า ในปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ ได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้และได้พัฒนาพื้นที่และทำการ บูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุแม่เจดีย์และองค์พระธาตุเจ้าครูบาศรีวิชัย ให้มีสภาพคงเดิม และได้สร้างศาสนาสถานต่างๆ เช่น วิหาร ศาสนาเอนกประสงค์เช่น กุฏิ เป็นต้น ทำให้เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก ไปแพร่หลายในอำเภอเวียงป่าเป้า.

Read more

น้ำพุร้อนแม่ขะจาน

จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านโป่งน้ำร้อน เดิมที่บริเวณนี้เป็นป่าดงดิบ เมื่อก่อนเรียกว่าโป่งดินที่มีสัตว์ต่าง ๆ ลงมากินดินโป่ง ซึ่งอดีตบริเวณนี้ยังไม่มีหมู่บ้านและบริเวณบ่อน้ำร้อนนี้ยังเป็นทางผ่านของคนค้าขายระหว่างจังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่ โดยอาศัย ม้า วัว ต่างๆ เดินทางไปตามไหล่เขาดังกล่าวตลอดเวลา และใช้เป็นจุดพักแรมได้ด้วย เพราะเป็นพื้นที่ราบ ทำเลสะดวก จนผู้คนใช้เส้นทางนี้บ่อยขึ้น จนกลายเป็นหมู่บ้านและได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนปัจจุบัน ปัจจุบันบ่อน้ำร้อนธรรมชาติตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 ต.แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ระหว่างหลัก กม.64 - 65 ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติสามบ่อแต่ละบ่อกว้างประมาณ 3 เมตรมีอุณหภูมิประมาณ 98 องศา สามารถต้มไข่สุกได้ภายในเวลา 3 นาที มีห้องอาบน้ำแร่ และลำธารแช่เท้าบริการให้กับนักท่องเที่ยวของเอกชนที่ต่อจากน้ำพุร้อนไปยังห้องอาบ

Read more

อุทยานแห่งชาติขุนแจ

อุทยานแห่งชาติขุนแจเป็นป่ารอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ มีดอยลังกาหลวงสูงถึง 2,030 เมตร นับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเชียงรายและสูงเป็นอันดับที่ 5 ของไทยอุทยานแห่งชาติขุนแจเป็นแหล่งดูนกอีกแห่งหนึ่งโดยเฉพาะนกบนที่สูงด้านหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนแจมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร หากต้องการพิชิตยอดดอยลังกาหลวงสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ที่ทำการฯ การเดินทางใช้เวลา 4 วันจากยอดดอยสามารถมองเห็นขุนเขาและผืนป่าของอุทยานแห่งชาติขุนแจ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินขึ้นดอยมด ซึ่งมีความสูง 1,700 เมตร ใช้เวลา 3 วัน จากยอดดอยสามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ทางทิศตะวันตกและตัวเมืองเชียงรายทางทิศตะวันออก

Read more

วังมัจฉา

วังมัจฉาเป็นห้วยที่อยู่บริเวณวัดพระธาตุแม่เจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาพระครู ไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ ได้สร้างศาสนสถานต่างๆ เช่น วิหาร ศาสนาเอนกประสงค์เช่น กุฏิ เป็นต้น ส่วนบริเวณ รอบๆ วัดพระธาตุแม่เจดีย์มี วังมัจฉา (อ่างเก็บน้ำห้วยย่าคำมา) อยู่บริเวณรอบวัดและได้มีการปรับปรุงสถานที่ ให้เป็น แหล่ง ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์พันธุ์ปลา ทำให้เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยว ชอบมาพักผ่อนเป็นที่รู้จัก ไปแพร่หลายในอำเภอเวียงป่าเป้า

Read more

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน

ราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และฝิ่น แต่ขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเกษตร นอกจากมีการบุกรุกผืนป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยแล้ว ยังไม่รู้จักการดูแลรักษาแหล่งน้ำอันเป็นทรัพยากรสำคัญ จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาทุกปี กระทั่งปี พ.ศ. 2525 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินจึงได้ถูกจัดขึ้นในพื้นที่ 50 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ประชากรมีชาวเขาเผ่ามูเซอ และคนพื้นเมืองอาศัยอยู่ โดยจัดหาแนวทางการทำมาหากินให้กับชาวบ้านทดแทนการปลูกฝิ่น อาทิ พืชไร่ ผัก ผลไม้เมืองหนาว ที่ให้ผลคุ้มค่ากว่า ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามแนวทางโครงการหลวง

Read more

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา