+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสารต่างๆ
สิงค้า

สิงค้า

ผลิตภัณฑ์และสิงค้าในชุมชน
สถานที่ท้องเทียว

สถานที่ท้องเทียว

สถานที่ท้องเทียวที่น่าสนใจในตำบล
ติดต่อ

ติดต่อ

สถานที่ และ ข้อมูลการติดต่อ
ประกาศ จาก อบต.แม่เจดีย์ใหม่

การจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยนายเสริม ฤดีใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ลงพื้นที่ 14 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดทำประชาคม รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง การจัดการมูลฝอย ช่วงเดือน มกราคม 2564 จำนวนทั้งหมด 14 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และบริเวณใกล้เคียง

สินค้าท้องถิ่น

สินค้าท้องถิ่น ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และบริเวณใกล้เคียง อบต.แม่เจดีย์ใหม่


ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา