+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสารต่างๆ
สินค้า

สินค้า

ผลิตภัณฑ์และสิงค้าในชุมชน
สถานที่ท้องเทียว

สถานที่ท้องเทียว

สถานที่ท้องเทียวที่น่าสนใจ
facebook

Facebook

เฟซบุ๊กหลัก อบต.
ร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ติดต่อ

ติดต่อ

สถานที่ และ ข้อมูลการติดต่อ
ประกาศ จาก อบต.แม่เจดีย์ใหม่

กิจกรรมสวมเสื้อสีม่วงเพื่อแสดงความจงรักภักดี

กิจกรรมสวมเสื้อสีม่วงเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมต่างๆ

NO GIFT POLICY

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นหน่วยงาน NO GIFT POLICY เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร งดรับ งดให้ของขวัญ และของกำนัลในทุกโอกาส ร่วมส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และบริเวณใกล้เคียง

สินค้าท้องถิ่น

สินค้าท้องถิ่น ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และบริเวณใกล้เคียง อบต.แม่เจดีย์ใหม่


ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา