+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสารต่างๆ
สิงค้า

สิงค้า

ผลิตภัณฑ์และสิงค้าในชุมชน
สถานที่ท้องเทียว

สถานที่ท้องเทียว

สถานที่ท้องเทียวที่น่าสนใจในตำบล
ติดต่อ

ติดต่อ

สถานที่ และ ข้อมูลการติดต่อ
ประกาศ จาก อบต.แม่เจดีย์ใหม่

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพการศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพการศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จำนวน 7 โรงเรียน โดยมี นางสาวพรจันทร์ มิตรมุสิก ปลัดอบต. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางวรินทร์ดา ใจปิน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และบริเวณใกล้เคียง

สินค้าท้องถิ่น

สินค้าท้องถิ่น ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และบริเวณใกล้เคียง อบต.แม่เจดีย์ใหม่


ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา