+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

สิงค้าท้องถิ่น

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า ผลิตโดยชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านปางอ่าย, หมู่ที่ 5 บ้านจำบอน, หมู่ที่ 9 บ้านบวกขอน, หมู่ที่ 11 บ้านห้วยชมภู ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

Read more

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผลิตโดยชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านแม่เจดีย์ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

Read more

กาแฟอินทรีย์บ้านขุนลาว

กาแฟอินทรีย์ บ้านขุนลาว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Read more

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา