>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ <<


นายเสริม ฤดีใจ
นายก อ.บ.ต แม่เจดีย์ใหม่

 

  • Link 1
  • Link 2
  • Link 3
  • Link 3
  • Link 3
ไม้กวาดดอกหญ้า ผลิตโดยชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านปางอ่าย, หมู่ที่ 5 บ้านจำบอน, หมู่ที่ 9 บ้านบวกขอน, หมู่ที่ 11 บ้านห้วยชมภู ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผลิตโดยชุมชน  หมู่ที่ 3 บ้านแม่เจดีย์ ต.แม่เจดีย์ใหม่  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ผลิตโดยชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านโป่งป่าตอง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย