+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารการจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศการใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา