+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

สิงค้าท้องถิ่น

สถานที่ท้องเทียว -> ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างหนึ่งของตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยประชาชนบ้านแม่เจดีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวหลายรูปแบบ เช่น ทำเป็นเครื่องประดับ ของที่ระลึก และของฝากจำพวก ตุ้มหู เข็มขัด ปิ่นปักผม กระเป๋าถือ และพวงกุญแจ เป็นต้น ขั้นตอนและวิธีการผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เริ่มจาก คัดเลือกกะลามะพร้าวที่เนื้อหนา และมีลวดลายสวยงาม ใช้เลื่อยตัดออก เป็นชิ้นส่วนต่างๆ ตามชนิดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เสร็จแล้วนำชิ้นส่วนต่างๆ ที่ตัดแล้วมาขัดด้วยมอเตอร์ จนผิวเรียบสะอาด จากนั้นนำมาขัดต่อด้วยกระดาษทรายหยาบ ขูดแต่งผิวด้านในของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นให้สะอาด แล้วนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบ ต่างๆ ใช้กระดาษทรายละเอียดขัดอีกครั้งจนผิวเรียบเป็นมัน แล้วจึงทาด้วยน้ำมันเคลือบเงา เพื่อให้ดูสวยงามปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายชาวบ้านจึงได้จัดทำเป็นอาชีพหัตกรรมในครัวเรือน  ส่งผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวออกจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวนับได้ว่าเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีคุณค่า ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านระบบความสัมพันธ์ในชุมชน และด้านอื่นๆ อีกด้วย

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา