+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

มาตรการประหยัดน้ำ


ด้วยขณะนี้ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ประสบปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ในปีนี้ปัญหาภัยแล้งคาดว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและด้านการเกษตร จึงขอความร่วมมือทุกท่านใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้ำ ดังนี้ 1. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ โดยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวแล้วให้จดเลขมาตรวัดน้ำไว้ หากมีการเคลื่อนไหวโดยไม่มีใครเปิดน้ำใช้ให้รับซ่อมแซมทันที 2. ตรวจสอบชักโครกว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ โดยวิธีการหยดน้ำสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำ และสังเกตดูคอห่านหากมีน้ำสีลงมาโดยไม่ได้กดชักโครกให้รีบซ่อมแซม 3. ไม่เปิดน้ำไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้าเพราะจะสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ 4. ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ วัสดุต่างๆ สารเคมีทุกชนิด ลงในชักโครกเพราะจะสูญเสียน้ำปริมาณมากในการชักโครกเพื่อไล่สิ่งของดังกล่าวลงท่อ 5. ใช้สบู่เหลวล้างมือแทนสบู่ก้อนเพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลวทำให้สิ้นเปลืองน้ำมากกว่า 6. ไม่ทิ้งน้ำดื่มที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์ อาจนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ใช้ชำระพื้นผิวคราบสกปรกหรือใช้ทำความสะอาดสิ่งต่างๆ และควรดื่มให้หมดทุกครั้ง 7. การล้างจานให้ล้างในภาชนะที่ขังน้ำไว้ ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลจากก๊อกน้ำตลอดเวลา 8. การล้างรถไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลา ไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป 9. รดน้ำต้นไม้ด้วยสปริงเกิลหรือฝักบัวรดน้ำแทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง และไม่รดน้ำต้นไม้ ตอนแดดจัดควรรดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่จะช่วยประหยัดน้ำได้มาก 10. ใช้หลัด 3 R คือ ลดการใช้น้ำ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา