+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> กิจกรรม

การส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย


อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ได้ส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬาให้กับประชาชน เยาวชน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยจัดให้มีสนามกีฬาเพื่อเป็นสถานที่ในการออกกำลังกายให้กับประชาชนและเยาวชน

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา