+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> กิจกรรม

การจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยนายเสริม ฤดีใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ลงพื้นที่ 14 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดทำประชาคม รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง การจัดการมูลฝอย ช่วงเดือน มกราคม 2564 จำนวนทั้งหมด 14 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา