+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย


ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 1. แจ้งด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เลขที่ 100 หมู่ 1 ตำบลโแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2. กล่องรับความคิดเห็นบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 3. ทางโทรศัพท์หมายเลข 053 679 085 4. ทางโทรสาร หมายเลข 053 679 098 5. ผ่านทางเว็บไซต์ www.maejadeemai.go.th/

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา