+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> กิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพการศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพการศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จำนวน 7 โรงเรียน โดยมี นางสาวพรจันทร์ มิตรมุสิก ปลัดอบต. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางวรินทร์ดา ใจปิน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา