+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารการจัดชื้อจัดจ้าง

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง


งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. แอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 2 บ้านร้อง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเอกสารที่เกี่ยวข้อง Download.

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา