+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> กิจกรรม

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี พ.ศ. 2564


ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา