+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> กิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเรียน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2564


สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเรียน รุ่นที่ 1 วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า สามารถจัดการแก้ไขภาวะโรคซึมเศร้าให้ลดลงและหมดไปได้

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา