+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

แบบ ภ.ด.ส.1ราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


แบบ ภ.ด.ส.1ราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่.pdfเอกสารที่เกี่ยวข้อง Download.

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา