+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน


วันที่ 4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา