+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

การประชุมประชาคม


วันที่ 7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านปางอ่าย ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อบรรจุเข้าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ต่อไป

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา