+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติขุนแจ โดยโครงการดังกล่าวจัดทำโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน และเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา