+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารการจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสสายทาง ชร.ถ.105-0050 หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่เอกสารที่เกี่ยวข้อง Download.

ข่าวสาร -> ข่าวสารการจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) รหัสสายทาง ชร.ถ.105-0053 ชร.ถ.105-0062 ชร.ถ.105-0063 หมู่ที่ 2 บ้านร้อง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่เอกสารที่เกี่ยวข้อง Download.

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา