+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

หลักสูตรการฝึกอบรม


ปฏิทินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Up-skill,Re-skill,New-skill) ประจำปี พ.ศ.2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง Download.

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา