+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565


สถานที่ให้บริการรรับลงทะเบียน "โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565"ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา