+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

วันล้างมือโลก ประจำปี 2565


รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ : Unite for Universal Hand Hygiene องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีด้วย 7 ขั้นตอน เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรการหลักในการป้องกันโรคและหยุดการแพร่กระจายของโรค

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา