+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

โครงการขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2565


วันที่ 4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับประชาชนและเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้แก่บุคคลอื่นให้เห็นความสำคัญของวินัยจราจรและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา