+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย


ขอเชิญเข้าร้วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย หัวข้อ "บั้นปลายมีเงินใช้ กายใจสมองดีด้วย EF : บทเรียนจากผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย" ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 06.00-12.00 น. และ "ดนตรีเพื่อการกระตุ้นพัฒนาเด็กปฐมวัย" ในวันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยไม่มีค่าลงทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง Download.

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา