+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

โครงการจัดซื้อผ้าห่มเพื่อผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวจำนวน 410 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ บริเวณป่าแม่โถ (อุทยานแห่งชาติขุนแจ) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา