+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

ป้ายประชาสัมพันธ์ 60 วันห้ามเผา


ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2566 ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา